Struktūra ir kontaktinė informacija

  • Titulinis
  • Struktūra ir kontaktinė informacija
Adresas
Adresas
Varėnos PSPC
M.K.Čiurlionio g. 61,
Varėna
____________
Merkinės ambulatorija
Seinų g. 3
Merkinės miestelis
____________
Valkininkų ambulatorija
Vilniaus g. 18
Valkininkų miestelis
L.e.p. direktoriaus pareigas Pavaduotojas ūkio reikalams kab.324
Deimantas Miliauskas
Pavaduotojas medicinai kab. 203
Saulius Ivanauskas
L.e.p. Vyr. slaugytoja- slaugos administratorė kab.322
Gražina Riaubienė
Vyr. buhalteris kab. 320
Gintaras Jazukevičius
Vyresnioji ekonomistė kab. 321
Irena Bendorienė
IS specialistas kab.318
Karolis Grinkevičius