Mokamos paslaugos

VIENKARTINIS RINKINYS

(vienam dančiui)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 • Servetėlės
 • Kaukė
 • Pirštinės
 • Seilių atsiurbėjo antgalis

                                                                                Iš viso: 1,45 EUR

 

Nuskausminimas:

 • Karpulė „ Ubestizini  forte“ 4%
 • Želė „Topikal anestetic gel“
 • Adata

                                                                                      Iš viso: 1,45 EUR

PAGALBINĖS MEDŽIAGOS

                                                   (vienam dančiui)                                                                                                                                                                                                       

 • Dentino pasta                      0,87 EUR      
 • IRM (laikina plomba)            2,32 EUR
 • Šalčio aerozolis                    0,58 EUR
 • Helio dentinas „Clip“             2,90 EUR
 • Ca(OH)2 pasta                     1,45 EUR
 • Parcan                                 0,58 EUR
 • Depulpino pasta                   1,45 EUR
 • Caustinerf pasta                   1,45 EUR

 

PROFESIONALIOS BURNOS HIGIENOS RINKINYS (PBH)

 

 • Poliravimo pasta „CEANJOY“; CLEANIC“        0,87 EUR      
 • Soda/Perlai                                                1,16 EUR           
 • Fluoro gelis/lakas „FRUTTI“; EMBRACE“        1,55 EUR                       
 • Chlorheksidinas 0,5%                                 0,78 EUR       
 • Aplikacinis kremas „ GC MI PASTE PLUS“      0,97 EUR      

 

                                                                                    Iš viso: 5,14 EUR

  

             PLOMBINIŲ  IR KITŲ ODONTOLOGINIŲ MEDŽIAGŲ,

     VIENKARTINIŲ RINKINIŲ KAINYNAS

 

PLOMBINIŲ MEDŽIAGŲ GRUPĖ

PLOMBINĖS MEDŽIAGOS

PLOMBOS DYDIS

PLOMBINĖS MADŽIAGOS KIEKIS

KAINA  EUR

maža, vidutinė, didelė, danties atstatymas

g

EUR

STIKLOJONOMERINĖ PLOMBA  

Ketac-molor

Maža

0.5

1.16

Vidutinė

0.7

2.32

Didelė

0.9

3.48

Danties vainiko atstatymas

3

10.43

3M stiklojonomerai Vitremer      

Maža

0.5

1.74

Vidutinė

0.7

3.48

Didelė

0.9

5.21

Danties vainiko atstatymas

3

15.64

HELIO PLOMBA

Charizma, Filtek Filtek Flow, Charizma Flow,

Maža

0.4

5.79

Vidutinė

0.5

8.69

Didelė

0.6

11.58

Danties vainiko atstatymas

1.8

26.07

STIKLOJONOMERIN. PAMUŠALAS

 Fuji IX

Maža

0.4

1.02

Vidutinė

0.6

1.53

Didelė

0.8

2.04

Danties kult. atstatymas

3

7.62

PAMUŠALINIS CEMENTAS

Adhesor, Carbofine

Maža

0.7

0.29

Vidutinė

1

0.58

Didelė

1.5

0.87

VIENOS ŠAKNIES UŽPILDAS

Patent pasta: Canason, Endomethason

Vienos šaknies kanalas

0.8

 

 

2.90

Gutaperča (GTK)

Pagrindinis kaištis

1 vnt.

1.45

Pagalbiniai kaiščiai

3 vnt.

2.91

SRAIGTINIS - METALINIS KANALO KAIŠTIS

Fe

Danties kult.atstatymas

1 vnt.

 

1.45

Pastaba: Plombos kiekis nustatomas, remiantis klinikiniais duomenimis ir SAM rekomendacijomis

Ruošėjas: vyr. odontologė O. Vorobėjienė

MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIAMŲ

VšĮ VARĖNOS PSPC SĄRAŠAS IR KAINOS (galioja nuo 2020-03-02)

 

MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PAVADINIMAS

KAINOS, EUR

 

1. Profilaktinis sveikatos tikrinimas:

1.1. vykstančiųjų į užsienį

1.2. norinčiųjų įsigyti civilinį ginklą

1.3. vairuotojų mėgėjų

1.4. aviatorių mėgėjų

1.5. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai, už kuriuos moka pats darbuotojas, darbdavys ar kiti asmenys. Vadovaujamasi LR SAM 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V-301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ ir vėlesnėmis įsakymo redakcijomis:

-          Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių,  įsidarbinant / dirbant

-          Traukinio mašinistų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu,  įsidarbinant / dirbant

-          Aviacijos darbuotojų

 

-          Vairuotojų  įsidarbinant / dirbant

-          Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti darbus ar vykdyti veiklas, kur privaloma profilaktiškai tikrintis sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų,   įsidarbinant / dirbant

 

 

16,10

25,77

22,55

32,21

 

 

 

 

 

 

38,42 / 57,94

 

7,16 / 17,58

104,17 / 136,07*

                     61,85*

22,79 / 26,04

 

 

4,56 / 3,25

* Aviacijos  darbuotojų visapusiškos medicinos ekspertizės kaina – 101,69 Eur, dalinės medicinos ekspertizės kaina – 46,22 Eur.

 

2.Teikiant odontologines paslaugas gyventojai (išskyrus vaikus, paauglius iki 18 metų ir socialiai remtinus asmenis, pristačius pažymas iš socialinės paramos skyriaus) moka už plombines medžiagas, atsižvelgiant į sunaudotą šių medžiagų kiekį ir tuo metu galiojančias kainas. Plombinių medžiagų kainos nustatomos pagal LR SAM 1999 m. rugpjūčio 24 d. raštą Nr. 23-06-4611.

Skelbiama viešai odontologijos skyriuje

 

3.Slauga ir palaikomasis gydymas

Kaina  pagal tuo metu galiojantį TLK sveikatos priežiūros stacionarinių slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų įkainį

 

4. Laboratoriniai tyrimai

4.1. Kraujo paėmimas iš venos

4.2. Kraujo paėmimas iš piršto

 Gyventojų patogumui VšĮ Varėnos PSPC sudaro sutartis su įstaigomis, kuriose atliekami mokami laboratoriniai tyrimai. Su laboratorinių tyrimų kainomis pacientus supažindina gydantis gydytojas. Pacientai už tyrimų paslaugas sumoka tyrimus atliekančių įstaigų nustatytą kainą. Už bandinio paėmimą (kraujo, šlapimo ir kt.) pacientas sumoka papildomai, remiantis galiojančiais teisės aktais.

 

4,02

2,54

 

 

5. Injekcijos, infuzijos:

5.1. injekcijos į veną

5.2. injekcijos į raumenis

5.3 injekcijos į odą, į poodį, į raumenį, apsauginis skiepas (neįskaitant vakcinos kainos)

 

4,02

2,81

2,81

 

6. Neapdraustojo sveikatos priežiūra

    (l apsilankymas)

 

8,28

NEMEDICININĖS PASLAUGOS

1. Dokumentų kopijavimas

Už fiziniams ir juridiniams asmenims teikiamas kopijavimo paslaugas (už vienos kopijos parengimą).(Remiantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 1039 patvirtinta „Dokumentų kopijų parengimo išlaidų atlyginimo tvarka“ oficialių VšĮ Varėnos PSPC dokumentų kopijos parengimo kaina).

 1. 2.   Už fiziniams ir juridiniams asmenims išduodamas:

2.1.    archyvines pažymas (už vieną pažymą).

2.2.    rašytinės informacijos iš medicinos dokumentų apie pacientą ir jam  suteiktas paslaugas parengimas. (Vadovaujantis VšĮ Varėnos PSPC vyr. gydytojo 2011 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V-27 patvirtintu „Informacijos teikimo apie pacientą aprašu“).

2.3.    rašytinės informacijos iš medicinos dokumentų išdavimas, kad asmuo neįrašytas į įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar nėra įstaigos priežiūroje dėl psichinės ligos ar sutrikimo (dėl dujinio ginklo ir kt.).

2.4.    rašytinės informacijos teikimo paslauga (įvairių pažymų išdavimas), kai ji nesusijusi su asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimu.

3. Transporto paslaugos

Remiantis Varėnos rajono valdybos 1998 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. 112 patvirtintos VšĮ Varėnos PSPC spec. automobilių 1 km nuomos kaina.

4. Prisirašymas prie įstaigos. Vadovaujantis LR SAM 2001-11-29 įsakymu Nr. 583 „Dėl gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos“:

4.1. Asmuo (globėjas) už prisirašymo dokumentų tvarkymą

4.2. Asmuo (globėjas), pasirinkęs kitą PASPĮ anksčiau nei po šešių mėnesių, už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicinos dokumentų persiuntimą.

Ši nuostata netaikoma Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų moksleiviams bei aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentams, studijų laikotarpiu anksčiau nei po šešių mėnesių pasirenkantiems kitą PASPĮ, – jie moka 0,29 euro mokestį

 

 

0,07

 

1,45

 

7,24

 

 

5,50

 

 

 

4,23

 

 

0,52

 

0,29

 

2,90