Naujiena

GMP vairuotojų mokymai
23 kovo 2021
GMP vairuotojų mokymai

Siekiant užtikrinti savalaikes bei kokybiškas greitosios medicinos pagalbos paslaugas Varėnos rajono gyventojams š.m. kovo 19 dieną VšĮ Varėnos PSPC GMP vairuotojams buvo pravesti mokymai bei turimų žinių patikrinimas.

GMP vairuotojai pasitikrino savo turimas  žinias ir įgūdžius teikti skubią medicininę pagalbą staigios mirties ar traumos ištiktam pacientui. Atliko praktinius veiksmus su manekenais. Mokėsi atlikti kitus veiksmus kuriuos numato LR SAM Įsakymas - „Dėl GMP paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“

Greitosios pagalbos vairuotojus egzaminavo bei jiems patarinėjo pirmos medicinos pagalbos mokymų centro direktorė-lektorė I. Malašauskiene, Lietuvos paramedikų sąjungos prezidentas R. Malašauskas bei VšĮ Varėnos ligoninė gydytoja - reanimatologė R. Kačiurinienė

Užsiėmimų pabaigoje visi dalyviai vienbalsiai sutiko jog tokių mokymų ir praktinių užsiėmimų labai reikia, kad tai padėtų geriau pritaikyti turimas žinias kasdieniniame darbe teikiant pagalbą Varėnos rajono gyventojams.

Artimiausiu planuojami GMP brigadų mokymai bei žinių patikrinimas ir anafilaksinio šoko valdymo principų kursai vakcinuojančioms slaugytojoms.