Naujiena

PASIRAŠYTA PROJEKTO „PSICHIKOS SVEIKATAI SKIRTŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMO GERINIMAS VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ NR. 09-019-P-0004 SUTARTIS
03 sausio 2024
PASIRAŠYTA PROJEKTO „PSICHIKOS SVEIKATAI SKIRTŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMO GERINIMAS VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ NR. 09-019-P-0004 SUTARTIS

Projekto tikslas – psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimas Varėnos rajono savivaldybėje.

Viešoji įstaiga Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Varėnos PSPC) yra pagrindinė įstaiga, teikianti rajono gyventojams ambulatorines pirminės sveikatos priežiūros paslaugas, finansuojamas PSDF lėšomis. Viena teikiamų paslaugų grupių yra psichikos sveikatos centro teikiamos paslaugos: psichiatro konsultacijos, medicinos psichologo konsultacijos, psichoterapijos paslaugos, psichosocialinės reabilitacijos paslaugos, psichikos dienos stacionaro paslaugos.

Projekto metu sprendžiama problema – nepakankamas psichikos sveikatos paslaugų prieinamumas Varėnos rajone. Šiuo metu psichikos sveikatai skiriama per mažai dėmesio, nėra užtikrinama galimybė greitai, sklandžiai ir kokybiškai gauti medicinos psichologo, psichiatro, psichoterapeuto konsultacijas kt. panašias paslaugas. Probleminė situacija yra aktuali tiek nacionaliniu, tiek Varėnos PSPC veikimo regioniniu lygiu. Vienas jos galimų sprendimų būdų yra ambulatorinių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų plėtra ir kokybės gerinimas. Siekdama įgyvendinti šią veiklą ir spręsti esamas aktualias problemas Varėnos PSPC numato įgyvendinti projektą, kurio metu būtų investuojama į įvairiapusiškos infrastruktūros, skirtos psichikos sveikatai skirtų paslaugų prieinamumo gerinimui, sukūrimą.

Projektui skiriamos finansavimo lėšos – 164 644,07 Eur. Atlikus šias investicijas numatoma  papildomai pradėti teikti šias paslaugas: vibroakustinė, multisensorinė terapija, taip pat bus tęsiamos jau vykdomos kitos paslaugos. Paslaugas teiks profesionali Varėnos PSPC medikų (medicinos psichologų, psichoterapeutų ir kt. specialistų) komanda. Planuojamame psichiatrijos dienos stacionare būtinos ir naudotinos erdvės bus aprūpintos baldais ir įranga, kuriuos numatoma įsigyti projekto metu. Fizinio aktyvumo kambaryje įrangą aprūpins Varėnos PSPC esamais resursais.

Projekto metu yra numatoma:

  • Atlikti Varėnos PSPC patalpų remontą, pritaikant jas patogiam ir kokybiškam paslaugų teikimui. Šios veiklos vykdymo metu bus atliekami statybos darbai (paprastasis remontas) psichiatrijos dienos stacionaro patalpose.
  • Įsigyti specifinę įrangą ir baldus, tiesiogiai skirtus teikti paslaugoms. Numatoma įsigyti įrangą multisensorinio kambario įrengimui, specializuotus, krėslus, projektorių, prietaisą nemigai, nerimui, depresijai gydyti, virtuvės baldus, pažinimo funkcijų lavinimo sistemą ir pan.

Įgyvendinus projektą Varėnos PSPC bus įsteigta 13 psichiatrijos dienos stacionaro vietų. Atitinkamai per metus bus suteikta apie 3250 paslaugų.