Naujiena

SAM: nauja kolektyvinė sutartis turi tarnauti visų sveikatos priežiūros specialistų interesams
18 gegužės 2021
SAM: nauja kolektyvinė sutartis turi tarnauti visų sveikatos priežiūros specialistų interesams

Vykstant deryboms dėl naujos Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (LNSS) šakos kolektyvinės sutarties, keturios iš devynių deryboms prisistačiusių profesinių sąjungų organizacijų (t. y. tos organizacijos, kurios yra dabar galiojančios LNSS šakos kolektyvinės sutarties šalys) reikalauja derėtis dėl šiuo metu galiojančios šakos kolektyvinės sutarties atnaujinimo, neįtraukiant naujų narių. 

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) siekia, kad naujoji šakos kolektyvinė sutartis apimtų viso sveikatos sektoriaus darbuotojus – ne tik viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, bet ir greitosios medicinos pagalbos ir biudžetinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojus, kurie yra derybose dalyvaujančių profesinių sąjungų nariai.

Darbdavių poziciją atstovaujanti ministerija neišgirdo keturių profesinių sąjungų organizacijų reikalavimų pagrįstumo, kodėl reikėtų atnaujinti šiuo metu galiojančią šakos kolektyvinę sutartį, kuri neapima visų sveikatos sektoriaus darbuotojų ir turi tam tikrų taikymo trūkumų, nei anksčiau vykusių derybų posėdžių metu, nei ketvirtadienį vykusio neeilinio Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdžio metu.

Naująja sutartimi pašalinus minėtus trūkumus, naujoji visus profesinių sąjungų narius vienijanti kolektyvinė sutartis leistų užtikrinti visų šalies medikų socialines garantijas ir stabilų medikų algų kilimą. Tačiau šiam tikslui įgyvendinti yra būtinas profesinių sąjungų organizacijų konstruktyvus bendradarbiavimas ir tarpusavio interesų derinimas.

Taip pat bendras visų sveikatos sektoriaus darbuotojus atstovaujančių profesinių sąjungų sutarimas būtinas, atsižvelgiant ir į tai, kad Vyriausybė 2021 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 116 įgaliojo SAM derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis ir pasirašyti tik vieną LNSS  šakos kolektyvinę sutartį.

Primename, kad 2018 m. rugpjūčio 31 d. LNSS šakos kolektyvinę sutartį pasirašė keturios medikų profesinių sąjungų organizacijos. Šia sutartimi buvo įtvirtintas siekis užtikrinti medikų darbo apmokėjimo didinimą bei gydymo įstaigose veikiančių darbo apmokėjimo sistemų skaidrumą. Buvo įsipareigota darbo užmokesčio didinimo siekti etapais – kasmet skiriamos papildomos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšos sveikatos priežiūros paslaugų įkainių didinimui, taip sudarant sąlygas gydymo įstaigoms užsidirbti daugiau lėšų ir jas skirti gydytojų, slaugytojų ir kitų sveikatos priežiūros darbuotojų atlyginimų didinimui.

Šiemet pradėjus svarstyti tolesnį kolektyvinės sutarties likimą, prie derybų prisijungė dar penkios medikų profesinių sąjungų organizacijos. Sveikindama šią iniciatyvą ir turėdama Vyriausybės įgaliojimą darbdavių vardu pasirašyti tik vieną kolektyvinę sutartį, SAM ragina visas devynias profesinių sąjungų organizacijas suformuoti vieningą darbuotojus atstovaujančios šalies poziciją, kurį apimtų visų sveikatos sektoriaus darbuotojų interesus.

Ministerija vadovaujasi sąžiningumo principu, nes nei vienai iš lygiaverčių profesinių sąjungų negali būti suteikiama daugiau teisių ir privilegijų nei kitai. Vienodos sąlygos užtikrins papildomas socialines garantijas visiems organizacijų atstovaujamiems sveikatos sektoriaus darbuotojams.

SAM siūlo sudaryti naują sutartį senosios pagrindu, išsaugant pagrindinius sutarties tikslus, bet pašalinant išryškėjusius jos taikymo trūkumus.

SAM Spaudos tarnyba