Naujiena

Varėnos PSPC įrengtas psichikos sveikatos centro dienos stacionaras
21 gruodžio 2022
Varėnos PSPC įrengtas psichikos sveikatos centro dienos stacionaras

Atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos planus pakeisti psichiatrijos paslaugų teikimo modelį, kuriame iki 2030 m. planuojama apie ketvirtadaliu sumažinti psichiatrijos stacionaro lovų skaičių, išplečiant ambulatorinio lygio paslaugas taip padidinant paslaugų prieinamumą, Varėnos rajono savivaldybės 2018 – 2028 metų strateginės plėtros plane numatytas grėsmes - “Sudėtinga psichoemocinė situacija (nedarbas, žemas pragyvenimo lygis ir pan.). Didėjantis gyventojų sergamumas: priklausomybių (alkoholiui ir psichiką veikiančioms medžiagoms) ir tuberkuliozės ligomis“, VšĮ Varėnos PSPC administracija iškėlusi GMP skyrių į įstaigos lėšomis renovuotą pastato dalį ir plėsdama psichikos sveikatos centro teikiamas paslaugas, panaudojusi vidinius rezervus įrengė psichikos sveikatos dienos stacionaro patalpas, įdarbino specialistus, įsigijo reikalingą įrangą ir gavo licenciją teikti šias paslaugas. Dienos stacionaro patalpos turi atskirą įėjimą ir yra atskirtos nuo kitų Varėnos PSPC patalpų, siekiant užtikrinti pacientų konfidencialumą. Dienos stacionare įrengti gydytojų kabinetai, procedūrų kabinetas, pacientams paruoštos 3 palatos po dvi lovas, įrengta fizinio aktyvumo erdvė su nauja sporto įranga, darbo užimtumo kambarys, meno terapijos koridorius. Numatyta teikti gydytojo psichiatro, psichodiagnostikos, individualias psichologo, psichoterapeuto konsultacijas, psichorelaksacijos, psichosocialinės reabilitacijos paslaugas. Šios paslaugos bus teikiamos suburtos medikų komandos, kuri sudaryta iš gydytojo psichiatro, psichoterapeuto, bendrosios praktikos slaugytojos, socialinio darbuotojo, medicinos psichologo, esant poreikiui pacientus konsultuos oftalmologas, neurologas, logopedas. Varėnos PSPC psichikos sveikatos centro dienos stacionare vienu metu paslaugas galės gauti 10 – 12 pacientų, jos bus teikiamos nuo 2023 m. sausio 2 d. ir apmokamos PSDF biudžeto lėšomis.


Džiaugiamės psichikos sveikatos dienos stacionaro atidaryme sulaukia svečių, dėkojame Seimo nariui Juozui Baubliui, Varėnos rajono merui Algiui Kašėtai ir kitiems svečiams už sveikinimus ir palaikymą.


Nuoširdžiai dėkojame VšĮ Varėnos PSPC kolektyvui už greitą patalpų įrengimą, profesionalų ir operatyvų darbą išpildant reikalingas sąlygas veiklos licencijai gauti ir už pasiruošimą dienos stacionaro atidarymui.

Dėkojame VšĮ Druskininkų ligoninei už bendradarbiavimą ir pagalbą užtikrinant Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie SAM reikalavimus.