Naujiena

Varėnos PSPC vadovo Dano Bortkevičiaus veiklos ataskaita
21 birželio 2023
Varėnos PSPC vadovo Dano Bortkevičiaus veiklos ataskaita

2023 m. birželio 30 d. baigiasi penkeri darbo metai Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centre (PSPC) ir pagal Lietuvos respublikos galiojančius teisės aktus - šios įstaigos vadovo kadencija. Norėčiau pateikti bendruomenei trumpą savo kaip vadovo veiklos ataskaitą, kurioje apžvelgsiu svarbiausius kartu nuveiktus darbus ir pasiektus rezultatus:
Per šį laikotarpį buvo sukurtos svarbios įstaigos administracijos struktūros ir suburta būtiniausių specialistų komanda - teisininkas, IT specialistas, viešųjų pirkimų specialistas, personalo specialistas, slaugos administratorius, audito vadovas. Įstaiga sėkmingai pritraukė ir įdarbino 15 gydytojų, 24 bendrosios praktikos slaugytojus, 14 slaugytojų padėjėjų, 4 paramedikus, 2 kineziterapeutus ir 2 burnos higienistus, ergoterapeutą. Įstaigoje ženkliai sumažėjo darbuotojų amžiaus vidurkis. Daliai medicinos specialistų PSPC suteikė ir gyvenamąją vietą Varėnoje.
Buvo numatytos ir atidžiai įgyvendintos įstaigos veiklos optimizavimo priemonės, kurios leido atsisakyti nebūtinų išlaidų, sumažinti energetines sąnaudas. Sveikatos priežiūros paslaugų spektras buvo išplėstas odontologijos skyriuje, psichikos sveikatos centre, šeimos medicinos skyriuje ir slaugos stacionare. Merkinės filiale buvo praplėsti palatų plotai, tenkantys vienam pacientui, ir padidintas personalo skaičius, siekiant užtikrinti paslaugų kokybę, atitinkančią naujus Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) reikalavimus. Per pastaruosius penkerius metus padidėjo stacionarinių slaugos paslaugų skaičius Merkinės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje padidėjo beveik pusantro karto, o padalinio TLK finansavimas iš Lietuvos sveikatos draudimo fondo (TLK) padidėjo nuo 260 tūkst. eurų iki 700 tūkst. eurų per metus. Buvo įrengtos naujos palatos, suremontuoti sanitariniai mazgai, renovuota virtuvė ir maisto sandėliai. PSPC buvo įvesta daugiau kaip 20 naujų sveikatos priežiūros paslaugų, finansuojamų iš Lietuvos sveikatos draudimo fondo (TLK), PSPC metinės pajamos nuo 2 mln. išaugo iki 4,4 mln. Eur. ir tai buvo viena iš priežasčių, leidusiu medicinos darbuotojų darbo užmokestį padidinti vidutiniškai daugiau nei 2,5 karto. Varėnos PSPC darbuotojams buvo finansuojami ir reguliariai organizuojami vidiniai ir išoriniai mokymai bei socialiniai renginiai, tokie kaip parodos, išvykos, paskaitos ir filmų peržiūros. Vienas labiausiai pavykusių renginių – 60 M.K. Čiurlionio paveikslų virtualios realybės filme „Angelų takais“, kuris darbuotojams buvo pademonstruotas PSPC patalpose. Dėl to PSPC tapo konkurencinga sveikatos priežiūros įstaiga regiono darbo rinkoje.
Įstaigos vadovo iniciatyva buvo sukurta ir patvirtinta išorinės komunikacijos strategija, įskaitant įstaigos logotipą, iškabą ant fasado ir vidaus erdvėse, atnaujintą interneto svetainę bei nuolat atnaujinamą įstaigos Facebook profilį.
Varėnos Pirminės Sveikatos Priežiūros Centro (PSPC) psichikos sveikatos centre buvo įdiegtos svarbios paslaugos, skirtos užtikrinti pacientų gerovę ir psichikos sveikatos palaikymą. Šios paslaugos apima psichosocialinę reabilitaciją, psichorelaksacijos kabinetą, psichoterapiją. 2022 metais m. Varėnos PSPC buvo atidarytas psichikos dienos stacionaras Varėnos PSPC. Šis skyrius suteikia pacientams galimybę gauti ambulatorines psichikos sveikatos paslaugas dienos metu, kartu išlaikant gyvenimą namuose. Psichikos dienos stacionare pacientams teikiamos reabilitacijos, terapinės veiklos, individualios ir grupinės terapijos, kurios padeda pagerinti jų psichinę gerovę, socialinį prisitaikymą ir bendrą gyvenimo kokybę. šios paslaugos, teikiamos Varėnos PSPC psichikos sveikatos centre, yra skirtos užtikrinti pacientų psichinę sveikatą, gerovę ir palaikyti juos jų siekiuose pasiekti geresnį gyvenimo kokybę.
Nuo 2022 metų trys komandos teikia ambulatorines slaugos paslaugas namuose, per metus vidutiniškai suteikdamos beveik 10 000 slaugos namuose paslaugų Varėnos rajono gyventojams. Taip pat 2023 m. šeimos gydytojų komanda buvo išplėsta 7 apylinkės administratoriais ir 2 atvejo vadybininkais, padidinant paslaugų prieinamumą rajono pacientams.
2019 m. įstaigai buvo suteiktas skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas, o 2021 m. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba akreditavo įstaigą šeimos medicinos veiklai.
Įstaigoje buvo pilnai atnaujinta kompiuterinė įranga ir visiškai kompiuterizuotos šeimos gydytojų darbo vietos. Buvo užtikrintas vieningas elektroninių paslaugų teikimas visuose padaliniuose, taip pat buvo įdiegta informacinė sistema, leidžianti gydytojams užsisakyti EKG, laboratorinius tyrimus ir gauti jų rezultatus elektroniniu būdu. Įstaigoje pradėjo veikti IP telefonija, įdiegta sistema Nugis, kuri skirta pacientų srautų ir eilių valdymui. Personalo patogumui veikia dokumentų valdymo informacinė sistema. Nuo 2018 m. VšĮ Varėnos PSPC lėšomis pacientų ir darbuotojų patogumui rekonstruota poliklinikos ir ligoninės registratūra: praplėstos ambulatorinių kortelių saugojimo patalpos, atnaujintos ir įrengtos papildomos registratorių darbo vietos, atnaujinta kompiuterinė technika, įdiegta išmanioji informacinė lenta, kurioje skelbiami specialistų kabinetų numeriai ir jų darbo laikas, bei kita aktuali informacija.
PSPC administracijos darbuotojai sėkmingai parengė ir įgyvendino Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektus, skirtus asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumui didinti Varėnos rajono savivaldybėje ir šilumos siurblių oro-vandens įrengimui Varėnos PSPC Merkinės filiale.
COVID-19 pandemijos metu Varėnos PSPC buvo vienintelė rajone, kuri vykdė visuomenės testavimą, skiepijimą ir ambulatorinę sergančių pacientų sveikatos priežiūrą. Dėl pasiektų rezultatų įstaiga papuolė tarp dešimties geriausių rezultatų pasiekusių sveikatos priežiūros įstaigų Lietuvos Respublikoje šiose srityse. 2021 m., prasidėjus pabėgėlių krizei, Varėnos PSPC organizavo ir koordinavo asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą neteisėtai į Lietuvos teritoriją patekusiems užsieniečiams. Įstaigos darbuotojai lankėsi pasienio užkardose ir laikinojo pabėgėlių apgyvendinimo vietose, teikdami sveikatos priežiūros paslaugas.
Norėčiau pabaigti šią ataskaitą, išreikšdamas dėkingumą visiems PSPC darbuotojams, kolegoms ir bendruomenės nariams už jų pasitikėjimą ir indėlį į Varėnos PSPC plėtrą bei pasiektus rezultatus per pastaruosius penkerius metus. Man tai buvo neįkainojama patirtis ir aš didžiuojuosi tuo, ką kartu su Jumis pasiekėme.

VšĮ Varėnos PSPC direktorius Danas Bortkevičius