Naujiena

VšĮ Varėnos PSPC administracija primena
21 lapkričio 2022
VšĮ Varėnos PSPC administracija primena

VšĮ Varėnos PSPC administracija primena!

Planine tvarka pacientai pas asmens sveikatos priežiūros specialistus priimami išankstinėje registracijoje numatytu laiku. Jei pacientas pavėluoja į priėmimą, jo priėmimas nėra užtikrinamas. Jei dėl svarbių aplinkybių asmens sveikatos priežiūros specialistas aptarnauja pacientą ilgiau negu planuota, kiti pacientai priimami eilės tvarka vėlesniu nei nurodyta registracijoje laiku.

Iš anksto neužsiregistravusiam pacientui, be eilės, teikiamos tik būtinosios medicinos pagalbos paslaugos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ (Žin. 2004, Nr. 55-1915 su vėlesniais pakeitimais) ir PSPC direktoriaus įsakymu patvirtinta „Būtinosios medicinos pagalbos teikimo, esant gyvybei grėsmingoms būklėms, tvarka“.

Siekiant sumažinti laukimo eiles pas šeimos gydytoją ar specialistą, prašome, iš anksto užsiregistravusius ir negalinčius atvykti paskirtam vizitui, informuoti Varėnos PSPC registratūrą.

Registruotis sveikatos priežiūros specialisto konsultacijai galima nuotoliniu būdu www.esveikata.lt ir Varėnos PSPC registratūroje tel. Nr. (8 310) 516 08, šeimos gydytojų ir kitų specialistų kontaktai skelbiami www.varenospspc.lt internetinėje svetainėje.