Informacija

Varėnos PSPC darbo laikas:

I II III IV V VI VII
7.00- 17.00 7.00- 17.00 7.00- 17.00 7.00- 17.00 7.00- 17.00 8.00- 13.00 Nedirbame

Pacientų registracija tel. +370 310 51608

Mobilaus punkto pacienetų registracija tel. 1808

 

Kur kreiptis įstaigos nedarbo metu

VŠĮ VARĖNOS PSPC NE DARBO METU, ŠEIMOS GYDYTOJO KOMANDOS BŪTINOSIOS PAGALBOS PASLAUGOS TEIKIAMOS:

 • Suaugusiems ir vaikams  VšĮ Varėnos ligoninės priėmimo ir skubios pagalbos skyriuje M. K. Čiurlionio g. 61, Varėna, telefonas: (8 310) 52 450, mob. 8 615 52 311; 
 • * Ne būtinosios pagalbos paslaugos teikiamos per 7 d. Dėl ne būtinosios pagalbos, artimiausią darbo dieną, registruokitės šeimos gydytojo konsultacijai.

 

Všį Varėnos PSPC vidaus tvarkos taisyklės

FIZINIO IR PSICHOLOGINIO SMURTO PRIEŠ DARBUOTOJUS PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas         (pakeitimai)

PACIENTŲ PRISIREGISTRAVIMO PRIE CENTRO TVARKA

 

 1. Asmuo, norėdamas prisiregistruoti prie Centro, registratūroje užpildo bei pasirašo „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje", F Nr. 025-0251/a arba prašymą užpildo medicinos registratorius ESIS IS aplinkoje, kuris atspausdinus pasirašomas pageidaujančio prisirašyti asmens.
 2. Pacientas gali pasirinkti šeimos, vidaus ligų ir vaikų ligų gydytoją. Pacientui nepasirinkus gydytojo, jį parenka Centro administracija.
 3. Asmuo, pageidaujantis gydytis pas kitą Centre dirbantį gydytoją, Centro registratūroje pildo „Prašymą gydytis pas kitą pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją", F Nr. 025-025-2/a.
 4. Pacientui, sulaukus 18 m., jam paslaugas teikusį vaikų ligų gydytoją pakeičia šeimos ar vidaus ligų gydytojas. Pacientas, užpildęs prašymą, gydytoją gali pasirinkti pats.
 5. Vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka prisirašant prie Centro gydytojų, mokamas nustatyto dydžio mokestis.
 6. Prašymas pildomas, remiantis asmens tapatybę liudijančiu dokumentu. Nepilnamečių prašymus pasirašo vienas iš tėvų, jeigu tėvų nėra – globėjas, rūpintojas.
 7.  „Prašymas gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje", F Nr. 025-025-1/a, ir „Prašymas gydytis pas kitą pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją", F Nr. 025-025-2/a,  saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.
 8. Gydytojui nutraukus darbo santykius su Centru, Centro direktoriaus įsakymu skiriamas kitas gydytojas, jeigu pacientas nepasirenka kitaip. Informacija skelbiama registratūroje ir Centro interneto svetainėje www.varenospspc.lt.  

Dėl gydytojų darbo specifikos grafikai gali keistis. Pasitikslinti galite paskambinę tel. (8 310) 51 608 (registratūra).

Šiandien nedirbančių gydytojų sąrašas

VšĮ Varėnos PSPC poliklinikoje (M.K.Čiurlionio g. 61, Varėnoje) paslaugas teikia:

  • Šeimos gydytojai
  • Vidaus ligų gydytojai
  • Vaikų ligų gydytojai
  • Chirurgai
  • Odontologai
  • Psichiatrai
  • Akušeriai ginekologai

Čia užrašomos EKG, atliekami kraujo, šlapimo tyrimai, nustatomas gliukozės, cholesterolio kiekis kraujyje ir kiti tyrimai (pagal šeimos gydytojo normą).

Procedūrų kabinetuose yra rinkiniai neatidėliotinai medicinos pagalbai teikti.

Psichikos sveikatos centre dirba psichiatrai, socialinis darbuotojas bei psichologas.

Vaikams ir suaugusiems atliekama imunoprofilaktika (skiepijimai).

Informacija apie pacientams priklausančias prevencines programas.

VšĮ Varėnos PSPC psichikos sveikatos centras

VšĮ Varėnos PSPC PSC pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos įstaigos padalinyje - psichikos sveikatos centre.

Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos visiems prie psichikos sveikatos centro prisirašiusiems asmenims. Centre dirba gydytojas psichiatras, vaikų ir paauglių psichiatras, psichikos sveikatos slaugytojos, socialinė darbuotoja ir medicinos psichologas.

Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos vadovaujantis LR SAM 2012 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. V-861, patvirtintu „Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašu“. (Įsakymas paskelbtas Žin. 2012, Nr. 110-5600).

Kontaktai:

(8 310) 32 066 - Gydytojai psichiatrai (Varėnos PSPC PSC), el. p. psichiatrai@varenos-poliklinika.lt
8 615 58 039 - Psichologė V. Barišauskaitė, el. p. violeta.barisauskaite@varenos-poliklinika.lt i

LR sveikatos apsaugos ministerijos pranešimas

Europos piliečiai, nesvarbu, kur jie gyvena, turi teisę rinktis, kurioje Europos Sąjungos šalyje gydytis ir gauti išlaidų kompensaciją. Ši teisė įtvirtinta įsigaliojusioje Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyvoje. Bet kurios šalies pacientas visą informaciją gali gauti įsteigtuose nacionaliniuose kontaktiniuose centruose arba iš sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų. Lietuvoje įsteigtas Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros nacionalinis kontaktinis centras pradėjo savo veiklą ir pristato savo interneto svetainę (http://www.lncp.lt/lt)

Visą pranešimą galite parsisiųsti čia