Merkinės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė

  • Titulinis
  • Merkinės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė

     Pagrindinis VšĮ Varėnos PSPC Merkinės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės veiklos tikslas  gerinti gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą. Siekti kokybiškai teikti medicinines paslaugas.

     Merkinės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje yra 40 slaugos ir palaikomojo gydymo lovų. Paslaugas teikia kvalifikuoti specialistai: šeimos gydytojas, psichiatras, bendrosios praktikos slaugytojai, slaugytojų padėjėjai, socialinis darbuotojas, kineziterapeutas. Skyriuje yra teikiamos stacionarinės pirminio lygio palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos po gydimosi namuose, kai ambulatorinė pagalba tampa neefektyvi, ir po gydymo stacionare, kai yra reikalingas palaikomasis gydymas ir slauga.

Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų teikimo tvarką ir indikacijas reglamentuoja:

Ligoninėje palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. V-393 „Dėl palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikimo reikalavimų ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija). Pacientai į mūsų ligoninę hospitalizuojami, kai yra nustatyta galutinė diagnozė ir nereikia tirti papildomai, bei jų sveikatos būklė atitinka sekančias sąlygas: asmenys kurie negali savimi pasirūpinti ir kuriems reikalinga nuolatinė sveikatos priežiūros specialistų priežiūra, užtikrinant pagrindinius fiziologinius poreikius (valgymas, asmens higiena, šlapinimosi ir tuštinimosi funkcijos ir kt.) ir (ar) simptominį gydymą bei slaugą, kai nepakanka ambulatorinių slaugos paslaugų namuose. Prie tokių asmenų priskiriami:
  • asmenys, kurie buityje yra priklausomi nuo kito asmens (reikalinga pagalba valgant, rūpinantis asmens higiena, rengiantis, judant);
  • asmenys, kurių sutrikusi minčių raiška ir orientacija aplinkoje;
  • nevaikštantys asmenys, kurie yra nepaslankūs lovoje (be kito asmens pagalbos nesugeba atsisėsti, persėsti iš lovos ant WC kėdės, apsiversti nuo vieno šono ant kito);
  • asmenys, kuriems yra nustatytos būklės, susijusios su priklausomybe nuo slaugančio asmens (ligos kodai pagal TLK-10-AM: Z74.1 – Z74.9) arba nejudrumas (ligos kodas pagal TLK-10-AM – R26.3).
Siuntimą gauti palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugą išduoda gydantis gydytojas asmenims, kurių sveikatos būklė atitinka aukščiau nurodytas sąlygas. Siųsdamas pacientą gauti palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos, pacientą gydantis gydytojas turi išrašyti pacientui reikalingus kompensuojamuosius  vaistinius preparatus. Ar pacientui nepakanka ambulatorinių slaugos paslaugų namuose, sprendžiama pagal Slaugos paslaugų poreikio nustatymo klausimyną, nurodytą Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 1 priede.

Ligoninėje kas 30 dienų vertinama paciento sveikatos būklė, užpildant minėtą Slaugos paslaugų poreikio nustatymo klausimyną; nustačius mažą ar vidutinį slaugos paslaugų poreikį, pradedamas organizuoti ambulatorinių slaugos paslaugų teikimas paciento namuose – ligoninės darbuotojai informuoja paciento šeimos gydytoją, kuris išrašo siuntimą ambulatorinėms slaugos paslaugoms namuose gauti, ir pacientas išrašomas iš ligoninės.

Minimalios sveikatos būklės palaikymo paslaugos/ priemonės teikiamos pacientui, siekiant išsaugoti individualų fizinį aktyvumą ir pagal galimybes palaikyti organizmo funkcinį pajėgumą. Atsiradus būtinybei konsultuoja reikiamo profilio specialistas. Esant reikalui pacientas gali būti perkeltas į aktyviojo gydymo skyrių arba į aukštesnio lygio sveikatos priežiūros įstaigą. Esant poreikiui, teikiamos mokamos paslaugos ir kitų rajonų gyventojams pagal Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro nustatytus slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų įkainius. Pacientai rūpestingai slaugomi, gydomi. Esant būtinybei teikiamos socialinio darbuotojo paslaugos. Kineziterapeutas su pacientais dirba kasdien, su kiekvienu pacientu individualiai.

     Slaugos personalas nuolat kelia kvalifikaciją tobulinimo kursuose, dalyvauja mokslinėse – praktinėse, kvalifikacijos kėlimo konferencijose, seminaruose.

 

PACIENTŲ LANKYMO MERKINĖS SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO LIGONINĖJE TVARKOS APRAŠAS

Dėl informacijos apie pacientų hospitalizaciją  kreiptis tel: (8 310) 52 623