Merkinės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė

 • Titulinis
 • Merkinės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė

     Pagrindinis VšĮ Varėnos PSPC Merkinės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės veiklos tikslas  gerinti gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą. Siekti kokybiškai teikti medicinines paslaugas.

     Merkinės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje yra 40 slaugos ir palaikomojo gydymo lovų. Paslaugas teikia kvalifikuoti specialistai: šeimos gydytojas, psichiatras, bendrosios praktikos slaugytojai, slaugytojų padėjėjai, socialinis darbuotojas, kineziterapeutas. Skyriuje yra teikiamos stacionarinės pirminio lygio palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos po gydimosi namuose, kai ambulatorinė pagalba tampa neefektyvi, ir po gydymo stacionare, kai yra reikalingas palaikomasis gydymas ir slauga.

Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų teikimo tvarką ir indikacijas reglamentuoja:

Teikiamos paslaugos

     Teikiamos stacionarinės palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos bet kurio amžiaus žmonėms, sergantiems lėtinėmis ligomis, neįgaliesiems ir kitiems pacientams, kai yra nustatyta galutinė diagnozė ir nereikalingas aktyvus gydymas bei kontraindikuotina medicininė reabilitacija.

 • Į palaikomojo gydymo ir slaugos skyrių hospitalizuojami pacientai:
 • su šeimos gydytojo siuntimu;
 • po ambulatorinio gydymo, kai ambulatorinė pagalba neefektyvi;
 • po gydymo stacionare, kai reikia palaikomojo gydymo ir slaugos;
 • užsitęsusių ligų ir/ar būklių atvejais, kai nereikia aktyvaus stacionarinio gydymo;
 • po galvos operacijų ir/ ar kitų susirgimų atvejais;
 • po medicininės reabilitacijos, kai nepakito paciento gyvybinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir reikalingas tik simptominis gydymas bei slauga;
 • po įvairių sužalojimų, kai kontraindikuota medicininė reabilitacija;
 • sergant onkologiniais susirgimais, kai lieka tik simptominis gydymas ir t.t.

     Minimalios sveikatos būklės palaikymo paslaugos/ priemonės teikiamos pacientui, siekiant išsaugoti individualų fizinį aktyvumą ir pagal galimybes palaikyti organizmo funkcinį pajėgumą. Atsiradus būtinybei konsultuoja reikiamo profilio specialistas. Esant reikalui pacientas gali būti perkeltas į aktyviojo gydymo skyrių arba į aukštesnio lygio sveikatos priežiūros įstaigą. Gydymo trukmė negali viršyti 120 dienų per metus. Pasibaigus gydymo laikui – pacientas išrašomas ambulatoriniam gydymui arba nukreipiamas globos ir rūpybos įstaigos darbuotojų žiniai pagal gyvenamą vietą.

     Esant poreikiui, teikiamos mokamos paslaugos ir kitų rajonų gyventojams pagal Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro nustatytus slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų įkainius. Pacientai rūpestingai slaugomi, gydomi. Esant būtinybei teikiamos socialinio darbuotojo paslaugos. Kineziterapeutas su pacientais dirba kasdien, su kiekvienu pacientu individualiai.

     Slaugos personalas nuolat kelia kvalifikaciją tobulinimo kursuose, dalyvauja mokslinėse – praktinėse, kvalifikacijos kėlimo konferencijose, seminaruose.

PACIENTŲ LANKYMO MERKINĖS SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO LIGONINĖJE TVARKOS APRAŠAS

Dėl informacijos apie pacientų hospitalizaciją  kreiptis tel: (8 310) 52 623